خرید-آنلاین-پروژه و مقاله
آخرین اخبار

خانه گالری تصاویر گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان

نسل جوان ایران:بازار تاریخی کاشان یکی از جذاب ترین و دلوازترین جاهای کاشان به شمار می رود. بازار فعلی بر روی بقایای بازار قدیم که در اثر آن زلزله فرو ریخته بود، بازسازی شد و فضاهای معماری امروز بازار کاشان در واقع از بازسازی های دوران قاجاریه و بخصوص دوره حکمرانی فتحعلی شاه باقی مانده است. این تیمچه به دستور یکی از رجال نامدار آن عصر به نام فرخ خان غفاری ملقب به امین الدوله و با معماری استاد علی مریم در اواخر قرن ۱۳ قمری (۱۲۸۵) ساخته شده است.

گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان
گشت و گذاری در بازار تاریخی کاشان


نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر